Rechtsgeleerdheid

Vervanging stoelen Bibliotheek Rechten

Op donderdag 6 augustus komen er nieuwe stoelen in Bibliotheek Rechten. Op dinsdag 28 juli zal al een gedeelte worden opgehaald. Het afvoeren van de oude stoelen en het brengen van de nieuwe stoelen zal helaas overlast met zich mee brengen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor.