Diensten voor onderwijs en onderzoek

Producten- en dienstencatalogus

De bibliotheken kunnen meer betekenen voor studenten, docenten en onderzoekers dan vaak verwacht wordt. U vindt uitgebreide informatie in onze Producten- en dienstencatalogus.


Virtual Research Environments (VRE)

Een Virtual Research Environment of VRE is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Via een VRE kunnen onderzoekers alle voor het onderzoek benodigde documenten en onderzoeksdata op een overzichtelijke manier beschikbaar stellen aan teamleden of vakgenoten van andere universiteiten.


Linken naar collegeplank en digitale materialen

Hoe maak je een goede link naar de collegeplank zodat uw studenten kunnen zien welke boeken er op de literatuurlijst staan? En hoe maak je goede links naar artikelen, ebooks en andere digitale bestanden van de literatuurlijst die online raadpleegbaar zijn? Lees verder in deze korte handleiding.


Collegeplanken aanvragen in een studiezaal

Vanaf nu worden in de Universiteitsbibliotheek op de Witte Singel, de East Asian Library en het Library Learning Center Campus Den Haag materiaal voor een college geplaatst op een tijdelijke 'collegeplank' op een centrale plek. In de UB is dat Studiezaal 1e verdieping, ingang 4; in de East Asian Library links van de balie, en in het LLC-CDH is dit de derde gang van de boekenopstelling.


Symposium Open Access

Hoe kun je zelf mee helpen om deze transitie naar open access vorm te geven? En hoe kun je er van profiteren als onderzoeker? Dergelijke vragen worden behandeld op het Open Access Symposium dat de TU Delft op 23 oktober organiseert.    


3TU.Datacentrum en DANS organiseren Nederlandse Dataprijs

3TU.Datacentrum en DANS organiseren de Nederlandse Dataprijs, een prijs voor onderzoekers die onderzoeksgegevens bij elkaar brengen, documenteren en toegankelijk maken voor de wetenschap. Er is een prijs voor de humaniora en sociale wetenschappen en een prijs voor de exacte en technische wetenschappen.


Open Access: snelle ontwikkelingen en steeds meer draagvlak

Van 11 tot 15 oktober is het nationale Open Access Week. De ontwikkelingen gaan snel en worden steeds breder gedragen. NWO trok dit jaar € 2,5 miljoen uit om het Open Access-publiceren een extra impuls te geven. De nieuwe publicatiemodellen met de Open Access-gedachte als uitgangspunt kunnen het publicatielandschap gaan domineren.