Collectie Europese Unie Studies

De collectie PraktijkStudies / Europese Unie Studies van de Universiteit Leiden.

Profiel van de collectie

De collectie Europese Unie Studies bestaat uit boeken, tijdschriften en in toenemende mate elektronische publicaties.
De collectie heeft een interdisciplinair karakter. Leidraad hierbij zijn de geschiedenis en de politieke en bestuurlijke aspecten van de Europese Unie (EU).
Voor meer informatie zie het collectievormingsprofiel 2012.


Waar staat de collectie?

De collectie Europese Unie Studies bevindt zich grotendeels in de Universiteitsbibliotheek. Op de studiezaal op de 1e verdieping is er een vrij toegankelijke naslagcollectie. De naslagcollectie bestaat uit:

  • Handboeken en encyclopedieën
  • Secundaire literatuur voor een selectie van onderwerpen
  
De publicaties worden in principe niet uitgeleend en zijn slechts bedoeld ter inzage. Kopiëren is mogelijk.

Verwante collecties

Naast de collectie Europese Unie Studies zijn voor het vakgebied nog enkele andere collecties van belang:   

Aanwinsten

Met de volgende links krijgt u via de Catalogus een overzicht van nieuwe titels op de desbetreffende disciplines. Met de RSS-link kunt u een abonnement op een aanwinstenlijst nemen. 
(Zie ook de algemene informatie over de aanwinstenlijsten.)
 

Aanschafsuggesties

Suggesties voor het aanschaffen van nieuwe titels kunt u doorgeven aan de vakreferent PraktijkStudies. Deze zal beoordelen of uw verzoek binnen het collectievormingbeleid en het budget te realiseren is. Graag titelgegevens zo volledig mogelijk aanleveren. Volledigheid van gegevens kan worden gecontroleerd op: Global Books in Print.

 
Laatst Gewijzigd: 25-11-2013