Chinees

Over de collectie

De Sinologische collectie van de East Asian Library omvat de grootste collectie boeken, tijdschriften en ander tekstmateriaal over China in Nederland, en behoort tot de grotere bibliotheken op haar vakgebied binnen Europa.


Taiwan Resource Center of Chinese Studies

Aan de Universitaire Bibliotheken Leiden is sinds 2014 een 'Taiwan Resource Center for Chinese Studies' of TRCCS gehuisvest. Het TRCCS is voor Taiwan een platform om de academische banden tussen Taiwan en Leiden te verstevigen en Chinese bronnen en bestanden met onderzoekers en studenten van Chinastudies te delen. Sinds het sluiten van de overeenkomst is er een continue stroom van boekdonaties, en heeft de bibliotheek toegang tot een groot aantal digitale bronnen.