Brieven

De diverse collecties handschriften en (particuliere) archieven bevatten in totaal ongeveer een half miljoen brieven.

Brief van galeislaaf J. Richard de Tibante (1701), Leiden UB, AW2 C30/S55

Brief van galeislaaf J. Richard de Tibante (1701), Leiden UB, AW2 C30/S55

Volgens een globale schatting bevatten de Westerse handschriftencollecties en particuliere archieven ca. 500.000 brieven. Hiervan zijn meer dan 300.000 brieven ontsloten. Sinds het midden van de jaren 1980 wordt er ingevoerd in een landelijke geautomatiseerde catalogus: Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN). De Leidse beschrijvingen zijn sinds 2003 tevens beschikbaar in de lokale brievencatalogus. De correspondentie uit de Universiteitsarchieven is nog vrijwel niet in de brievencatalogus verwerkt; hetzelfde geldt voor de correspondentie in Oosterse collecties.


Verzamelnummers

Incidenteel verworven brieven berusten onder signaturen BPL 885, 1886, 3100 respectievelijk LTK 1004, 2175. Verwerkt in de brievencatalogus.

Geleerdencorrespondentie

Omvat onder meer: J. Lipsius (deels verwerkt in brievencatalogus; editie), B. Vulcanius, C. Clusius (editie), Chr. Huygens (editie), A. Rivet (editie), P. Marchand, W.L. de Vreese, J. Huizinga (editie), K.H. Miskotte, C.H. van Schooneveld (nog niet verwerkt in brievencatalogus).

Literaire correspondentie

De handschriftencollectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bevat vele duizenden brieven van en aan literaire auteurs. Voorbeelden: redactiearchief van het tijdschrift De Gids (LTK 1888, 2241), correspondentie van N. Beets, A.C. Kruseman, Nico Rost. Ook de uitgeversarchieven Sijthoff en Bohn bevatten correspondentie met literaire auteurs, vooral uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Overige correspondentie

De oudste correspondentie van uitgeversarchieven Sijthoff en Bohn is verwerkt in de brievencatalogus. Dat geldt niet voor de correspondentie in de overige archieven van particuliere instellingen en de universiteitsarchieven.

Informatie vinden: elektronische bestanden

Brievencatalogus (Catalogus) — Bevat correspondentie uit de volgende collecties (niets steeds volledig bewerkt):
D'Ablaing. — Academisch Historisch Museum. — Beets. (LTK). — Bohn. — Bolland. — Bibliotheca Publica Graeca. — Bibliotheca Publica Latina. — Burman. — Cats. (LTK). — Cunaeus. — Gronovius. — Hemsterhuis. — Huizinga. — Huygens. — Kinsky. — Lipsius. — Luzac (fam.). — Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (LTK). — Marchand. — Miskotte. — Van Oudendorp. — Van Papenbroeck. — Perizonius. — Remonstrants Seminarie (SEM). — Ruhnkenius. — Scaliger. — Sijthoff.
In de database kan gezocht worden op: Afzender (instantie), Ontvanger (instantie), Plaats, Plaatsingscode (= signatuur), Invoerdatum en Woord(en) uit alle velden.   

Digital Special Collections — Bevat beschrijvingen van meer dan 1000 nummers met brieven en/of correspondenties verwerkt in de brievencatalogus, tevens een groeiend aantal digitale afbeeldingen. Zo zijn van alle brieven van de botanicus Carolus Clusius (1526-1609) afbeeldingen in kleur aanwezig.

Informatie vinden: gedrukte catalogi

In de volgende catalogi worden brievencollecties beschreven (links naar de Catalogus; voor een totaaloverzicht zie Collectie Catalogi van Leidse bibliotheekbezit):

  • Geel 1852 — Beschrijft de correspondenties verworven in de periode 1716-1852. De afzenders zijn verwerkt in de autersindex.
  • Catalogus compendiarius , pars II.1 (1934), II.2 (1935) en III (1936) — Gedrukte index op de correspondenten van alle brievencollecties (en alba amicorum), gepubliceerd als onderdeel van de Catalogus Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae. Leiden 1925-1939. 47 dl. Pars II.1 (= dl. 22), II.2 (= dl. 26) geven voor de eigen collecties alfabetische overzichten van namen van afzenders en ontvangers, met verwijzing naar de signatuur, pars III (= dl. 34) voor de bruikleencollecties van Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Remonstrants Seminarie

Informatie vinden: kaartcatalogus

Er is een kaartsysteem met aanvullende informatie (vooral betreffende data van afzonderlijke brieven). Daarnaast is er het 'apparaat-Molhuysen', een kaartindex op gepubliceerde brieven van en aan Nederlandse geleerden, vanaf 1902 door P.C. Molhuysen samengesteld in opdracht van de Commissie van geschiedenis en oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Bijgehouden tot 1911. Opgenomen onder de handschriften van de Maatschappij (LTK 1643).

Informatie vinden: internetselecties

Laatst Gewijzigd: 10-04-2012