Brieven

De diverse collecties handschriften en (particuliere) archieven bevatten in totaal ongeveer een half miljoen brieven.

Brief van galeislaaf J. Richard de Tibante (1701), Leiden UB, AW2 C30/S55

Brief van galeislaaf J. Richard de Tibante (1701), Leiden UB, AW2 C30/S55

Volgens een globale schatting bevatten de Westerse handschriftencollecties en particuliere archieven ca. 500.000 brieven. Hiervan zijn meer dan 300.000 brieven ontsloten. Beschrijvingen hiervan zijn te vinden via de online catalogus en tevens via een landelijk geautomatiseerde brievencatalogus: Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN). De correspondentie uit de Universiteitsarchieven is nog vrijwel niet in de brievencatalogus verwerkt; hetzelfde geldt voor de correspondentie in Oosterse collecties.


Verzamelnummers

Incidenteel verworven brieven berusten onder signaturen BPL 885, 1886, 3100 respectievelijk LTK 1004, 2175. Te vinden via de online catalogus.

Geleerdencorrespondentie

Omvat onder meer: J. Lipsius (deels verwerkt in online catalogus; editie), B. Vulcanius, C. Clusius (editie), Chr. Huygens (editie), A. Rivet (editie), P. Marchand, W.L. de Vreese, J. Huizinga (editie), K.H. Miskotte, C.H. van Schooneveld (nog niet verwerkt in online catalogus).

Literaire correspondentie

De handschriftencollectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bevat vele duizenden brieven van en aan literaire auteurs. Voorbeelden: redactiearchief van het tijdschrift De Gids (LTK 1888, 2241), correspondentie van N. Beets, A.C. Kruseman, Nico Rost. Ook de uitgeversarchieven Sijthoff en Bohn bevatten correspondentie met literaire auteurs, vooral uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Overige correspondentie

Dit betreft correspondentie van verschillende instellingen en bedrijven, zoals dat van de uitgevers Sijthoff en Bohn (verwerkt in de online catalogus). Veel van deze correspondentie bevind zich in archieven van particuliere instellingen en in de Universiteitsarchieven en is nog niet op itemniveau ontsloten.

Informatie vinden: elektronische bestanden

In de online catalogus kan gezocht worden binnen de brievencollecties door onder tabblad 'Special Collections' de categorie 'Letters' te selecteren of door te zoeken via 'Advanced Search'. De catalogus bevat correspondentie uit de volgende collecties (niets steeds volledig bewerkt):
D'Ablaing. — Academisch Historisch Museum. — Beets. (LTK). — Bohn. — Bolland. — Bibliotheca Publica Graeca. — Bibliotheca Publica Latina. — Burman. — Cats. (LTK). — Cunaeus. — Gronovius. — Hemsterhuis. — Huizinga. — Huygens. — Kinsky. — Lipsius. — Luzac (fam.). — Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (LTK). — Marchand. — Miskotte. — Van Oudendorp. — Van Papenbroeck. — Perizonius. — Remonstrants Seminarie (SEM). — Ruhnkenius. — Scaliger. — Sijthoff.

Van steeds meer brieven komen digitale afbeeldingen beschikbaar die te bereiken zijn via de online catalogus. Zo is de correspondentie in de archieven van Sijthoff en Bohn volledig digitaal beschikbaar. Via de online catalogus wordt tevens de mogelijkheid geboden om scans aan te vragen van individele stukken.

Informatie vinden: gedrukte catalogi

In de volgende catalogi worden brievencollecties beschreven (links naar de Catalogus; voor een totaaloverzicht zie Collectie Catalogi van Leidse bibliotheekbezit):

  • Geel 1852 — Beschrijft de correspondenties verworven in de periode 1716-1852. De afzenders zijn verwerkt in de autersindex.
  • Catalogus compendiarius , pars II.1 (1934), II.2 (1935) en III (1936) — Gedrukte index op de correspondenten van alle brievencollecties (en alba amicorum), gepubliceerd als onderdeel van de Catalogus Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae. Leiden 1925-1939. 47 dl. Pars II.1 (= dl. 22), II.2 (= dl. 26) geven voor de eigen collecties alfabetische overzichten van namen van afzenders en ontvangers, met verwijzing naar de signatuur, pars III (= dl. 34) voor de bruikleencollecties van Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Remonstrants Seminarie.

Informatie vinden: kaartcatalogus

Er is een kaartsysteem met aanvullende informatie (vooral betreffende data van afzonderlijke brieven). Daarnaast is er het 'apparaat-Molhuysen', een kaartindex op gepubliceerde brieven van en aan Nederlandse geleerden, vanaf 1902 door P.C. Molhuysen samengesteld in opdracht van de Commissie van geschiedenis en oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Bijgehouden tot 1911. Opgenomen onder de handschriften van de Maatschappij (LTK 1643).

Informatie vinden: internetselecties

Laatst Gewijzigd: 22-12-2016